aktuální rozvojový záměr
Rodinného pivovaru Bernard

O co nám jde?

  • ZACELENÍ STÁVAJÍCÍHO AREÁLU
  • ROZŠÍŘENÍ KVASNÝCH A LEŽÁCKÝCH KAPACIT
    • S ČISTOU A TICHOU VÝROBOU
    • NA PLOŠE 700 M2
      (PLOCHA SROVNATELNÁ S DOMKEM S MALOU ZAHRADOU)

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálním rozvojovým záměrem Rodinného pivovaru Bernard. Týká se rozšíření, respektive zacelení areálu, který je v sousedství centra Humpolce, proto považujeme za důležité Vás o uvažovaných krocích pivovaru informovat.

Pivu z Humpolce se stále více daří. K tomu, abychom zachovali jeho vysokou kvalitu i do budoucna, potřebujeme rozšířit ležácké a kvasné kapacity. V současném areálu už pro patřičná zařízení není prostor. K využití se nabízí sousední přiléhající pozemek ve vlastnictví pivovaru, územní plán města zde však výstavbu potřebných ležáckých sklepů a kvasných tanků neumožňuje.

Naše firma proto podala žádost o změnu územního plánu. Ta je v pravomoci městského zastupitelstva, které náš požadavek neodsouhlasilo. Obdrželi jsme doporučení například k rozsahu změny územního plánu, ke koncepci dopravy a charakteru výstavby. Doporučení radnice plně respektujeme a hodláme podat upravenou žádost:

1/ Původní návrh změny územního plánu o rozloze 1 700 m² jsme do nového návrhu změny územního plánu zredukovali na 700 m² – toto je uvažovaná plocha pro zastavění, která je srovnatelná s plochou rodinného domku s malou zahrádkou. Jedná se o pozemky, které již dnes vlastníme.

2/ Jedná se o výstavbu nové budovy s ležáckými tanky pro zrání piva a šesti kvasných tanků (viz zvýrazněná část). Jde o čistou a tichou výrobu zajišťující kvalitu piva.

3/ Doprava
Vybudování kvasných a ležáckých kapacit v současném areálu je pro dopravu v centru města nyní vhodnější, než umístění za městem. To by totiž navíc vyžadovalo převážení piva z varny v centru města k uležení za město a pak zpět do centra do stáčíren lahví a sudů. Zabývali jsme se i podílem pivovaru na dopravě v Humpolci. Z dopravního průzkumu vyplývá, že po ulici 5. května projede denně cca 5 000 vozidel. Z toho do pivovaru směřuje v průměru 30 nákladních vozidel denně, to je necelé 1 % z celkové dopravní zátěže.

Rodinný pivovar Bernard má s přepravní firmou uzavřený smluvní dodatek o omezení maximální rychlosti ve městě na 40 km/h, a v místech, kde je povrch komunikace tvořen dlažebními kostkami, je maximální rychlost omezena na 30 km/h. Při této rychlosti dosahují nákladní vozidla na dlažebních kostkách hlučnosti srovnatelné s osobními vozidly.

Požadované rozšíření plochy areálu je za bezmála 30 let existence pivovaru prvním požadavkem tohoto druhu. Majitelé pivovaru navíc nyní garantují, že se jedná o poslední rozšíření výroby pivovaru co do plochy v centru města. K tématu rozšíření areálu pivovaru jsme 26. listopadu 2019 v divadle Za komínem uspořádali besedu s občany.

Záznam celé besedy včetně diskuze si můžete prohlédnout zde: www.bernard.cz/beseda

Vzhledem k tomu, že se toto téma stalo předmětem veřejných diskusí a aktivit, jsme připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy, které nám můžete sdělit nejlépe e-mailem na adresu: pivovar@bernard.cz. Cítíte-li to tak, budeme Vám také vděčni za vyjádření podpory. Vaše podpora je pro nás velmi důležitá.

Přejeme Vám hodně zdraví a krásný předvánoční čas.

Stanislav Bernard a Josef Vávra

původní žádost o změnu ÚP

nová žádost o změnu ÚP

obrázek: vizualizace nové budovy s ležáckými a kvasnými tanky vizualizace nové budovy s ležáckými a kvasnými tanky

Souhlasíte-li s nově navrženou verzí změny územního plánu Rodinného pivovaru Bernard pro rozšíření tiché a bezprašné výroby v rozsahu 700 m2, můžete nás podpořit vyplněním formuláře níže nebo osobně na naší značkové prodejně v Humpolci.

Jméno je povinná položka!
Příjmení je povinná položka!
Ulice a čp je povinná položka!
Město je povinná položka!
E-mailová adresa je povinná položka!
Pro pokračování potřebujeme Váš souhlas, děkujeme!